Skate spots near Toogoolawah Skatepark

Flinders Red

Flinders Red

5 block

5 block

Hale st

Hale st

Small Stair Jump

Small Stair Jump

Jump n Grind

Jump n Grind

Creek St

Creek St

Queens Stairs

Queens Stairs

Barry Kicker

Barry Kicker

South Bank Bath

South Bank Bath

Big Pineapple

Big Pineapple

Longland ledges

Longland ledges

Kangaroo Ledge

Kangaroo Ledge

Hazchem Ledge

Hazchem Ledge

Eagle Double

Eagle Double

Ascot

Ascot

Eagle Double

Eagle Double

Main St Ledge

Main St Ledge

Fith Rail

Fith Rail

Yellow Overrail

Yellow Overrail

PC 9 Rail

PC 9 Rail

Healthwood Rail

Healthwood Rail

North Arm Rail

North Arm Rail

Lighthouse Bank

Lighthouse Bank

Getta Out Rail

Getta Out Rail

Amart rail

Amart rail

Nazaren Ledge

Nazaren Ledge

Beenleigh DIY

Beenleigh DIY

Bean n Leaf

Bean n Leaf

Archers Rail

Archers Rail

Monaco St

Monaco St

HOTA

HOTA

Link Bank

Link Bank

Varsity Double

Varsity Double

Old Coach

Old Coach

Japonica DIY

Japonica DIY

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·