Skate parks near Delahey Skatepark

Keilor East

Keilor East

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Truganina Ledges

Truganina Ledges

Latitude Dish

Latitude Dish

Spotswood Ramp

Spotswood Ramp

Sunbury Bowl

Sunbury Bowl

Melton New Park

Melton New Park

Northbank

Northbank

Craigieburn Bowl

Craigieburn Bowl

Globe Bowl

Globe Bowl

Port Melbourne

Port Melbourne

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Salt Water

Salt Water

Albert Park Ramp

Albert Park Ramp

Loyola Park

Loyola Park

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·