Skate parks near Doveton Skatepark

Arcadia Spot

Arcadia Spot

Knox

Knox

Upwey Skate Park

Upwey Skate Park

Knox Skate Park

Knox Skate Park

Glen Waverley

Glen Waverley

The Shed

The Shed

White Horse Ramp

White Horse Ramp

Pines Skate Park

Pines Skate Park

Bentleigh East

Bentleigh East

Kalorama Stairs

Kalorama Stairs

Cockatoo Bowl

Cockatoo Bowl

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Prahran

Prahran

Lilydale Bowls

Lilydale Bowls

SMC Indoor Mini

SMC Indoor Mini

Albert Park Ramp

Albert Park Ramp

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·