Skate spots near St Kilda Skatepark

Marquise

Marquise

Chapel St Ledge

Chapel St Ledge

Just some ledge

Just some ledge

199 Double Bank

199 Double Bank

ANZ Bank

ANZ Bank

437

437

Domain Rails

Domain Rails

The Moon

The Moon

Double Bank

Double Bank

457

457

310 wall rail

310 wall rail

Country Road

Country Road

Yellow Thing

Yellow Thing

Under Ledge

Under Ledge

School Gap

School Gap

Diamond Bar

Diamond Bar

Potter Ledge

Potter Ledge

Ian Potter

Ian Potter

Flinders rail

Flinders rail

Punt Rd 13

Punt Rd 13

arts center

arts center

The Egg

The Egg

Webb Bridge

Webb Bridge

Crown Bench

Crown Bench

Red Thing

Red Thing

Aquarium Spot

Aquarium Spot

Round Ledges

Round Ledges

DFO Thing

DFO Thing

WTC Ledge

WTC Ledge

Batman Ledge

Batman Ledge

Maccas Ledge

Maccas Ledge

Collins Bank

Collins Bank

Kangan Ledges

Kangan Ledges

Ingles St Rail

Ingles St Rail

Swanston Out

Swanston Out

Kooyong Quarter

Kooyong Quarter

CQ Banks

CQ Banks

Jim's Hip

Jim's Hip

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·