Skate spots near Tathra Skatepark

River Rail

River Rail

CWA Rail

CWA Rail

Lumen Gap

Lumen Gap

Cooma Rail

Cooma Rail

Eucumbene Spillway

Eucumbene Spillway

Pot Hole

Pot Hole

Gold 10

Gold 10

LTC 3.5 Block

LTC 3.5 Block

Mustang Banks

Mustang Banks

Mustang Rails

Mustang Rails

Fyshwick DIY

Fyshwick DIY

Green Rail

Green Rail

Marist Shot gun

Marist Shot gun

Red Hill Shops

Red Hill Shops

Spot X

Spot X

Insane-o

Insane-o

Fisher Shops

Fisher Shops

Defence Ledges

Defence Ledges

Hanger Ledge

Hanger Ledge

Insanos

Insanos

CIT Ledges

CIT Ledges

Woden Curb

Woden Curb

Adobe Bank

Adobe Bank

Cams School

Cams School

Manuka Double

Manuka Double

Waramanga Overrail

Waramanga Overrail

Bowen Bank

Bowen Bank

St Christophers

St Christophers

McGap

McGap

Engineers Ledges

Engineers Ledges

Rivett Shop Ledges

Rivett Shop Ledges

Barton Wall Rail

Barton Wall Rail

Curtin Ditch

Curtin Ditch

Yellow Rail

Yellow Rail

Art Gallery Banks

Art Gallery Banks

Art Gallery Gap

Art Gallery Gap

Questacon Plaza

Questacon Plaza

Finance Bank

Finance Bank

Creswell Rail

Creswell Rail

ASIO Ledges

ASIO Ledges

Bowen Place Bank

Bowen Place Bank

Bowen Ledges

Bowen Ledges

ASIO Banks

ASIO Banks

High Court Bank

High Court Bank

Rock Drop

Rock Drop

Albert Rail

Albert Rail

Red Carpet

Red Carpet

Museum Bumps

Museum Bumps

The Wave

The Wave

Reid Rail

Reid Rail

Convention Wall

Convention Wall

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·