Skate parks near Lake Boga Skatepark

Kerang New Park

Kerang New Park

Barham Bowl

Barham Bowl

Barham New Park

Barham New Park

Wilkur Skate Park

Wilkur Skate Park

Moama Skate Park

Moama Skate Park

Ouyen Skatepark

Ouyen Skatepark

Elmore Skatepark

Elmore Skatepark

Tongala

Tongala

Hay Skatepark

Hay Skatepark

Bendigo Skatepark

Bendigo Skatepark

Rainbow New Park

Rainbow New Park

Nathalia Skatepark

Nathalia Skatepark

Kyabram Skate Park

Kyabram Skate Park

Murtoa Skatepark

Murtoa Skatepark

Jeparit Skatepark

Jeparit Skatepark

Axedale Skatepark

Axedale Skatepark

Merrigum Skatepark

Merrigum Skatepark

Tatura Skate Park

Tatura Skate Park

Avoca Skatepark

Avoca Skatepark

Dimboola Skatepark

Dimboola Skatepark

Red Cliffs Bowl

Red Cliffs Bowl

Horsham Skate Park

Horsham Skate Park

Horsham Bowl

Horsham Bowl

Stawell Ramp

Stawell Ramp

Stawell Skate Park

Stawell Skate Park

Mildura Skate Park

Mildura Skate Park

Mildura Plaza

Mildura Plaza

Natimuk

Natimuk

Seymour Skatepark

Seymour Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·