Skate parks near Murtoa Skatepark

Horsham Bowl

Horsham Bowl

Natimuk

Natimuk

Stawell Ramp

Stawell Ramp

Nhill Skatepark

Nhill Skatepark

Nhill

Nhill

Ararat Skatepark

Ararat Skatepark

Rainbow New Park

Rainbow New Park

Avoca Skatepark

Avoca Skatepark

Clunes Skatepark

Clunes Skatepark

Linton Skatepark

Linton Skatepark

Haddon Skatepark

Haddon Skatepark

Smythesdale

Smythesdale

Wendouree Bowl

Wendouree Bowl

Delacombe Course

Delacombe Course

Ballarat Skatepark

Ballarat Skatepark

Vickers St Park

Vickers St Park

Enfield

Enfield

Dereel Skatepark

Dereel Skatepark

Rokewood Skatepark

Rokewood Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·