Skate parks near Prahran

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Globe Bowl

Globe Bowl

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Northbank

Northbank

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Spotswood Ramp

Spotswood Ramp

Bentleigh East

Bentleigh East

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Coburg Skatepark

Coburg Skatepark

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Glen Waverley

Glen Waverley

Keilor East

Keilor East

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

Mordialloc Plaza

Mordialloc Plaza

Jacana Skatepark

Jacana Skatepark

Salt Water

Salt Water

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·