Skate parks near St Patricks

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

SMC Indoor Mini

SMC Indoor Mini

Northbank

Northbank

Prahran

Prahran

Globe Bowl

Globe Bowl

Port Melbourne

Port Melbourne

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Keilor East

Keilor East

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Bentleigh East

Bentleigh East

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

Jacana Skatepark

Jacana Skatepark

Mill Park Ramp

Mill Park Ramp

Epping Vert Ramp

Epping Vert Ramp

Glen Waverley

Glen Waverley

Epping Skatepark

Epping Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·