Skate spots near Clayton Station Park

David rail

David rail

Access Rail

Access Rail

Glen Bar

Glen Bar

Trent Rail

Trent Rail

Hartwell

Hartwell

Susaynator

Susaynator

Noels Ledges

Noels Ledges

Braeside Ditch

Braeside Ditch

Derby Bank

Derby Bank

Camberwell Ledge

Camberwell Ledge

Kooyong Quarter

Kooyong Quarter

Purple Stoop

Purple Stoop

Lakeside Tranny

Lakeside Tranny

Business Rail

Business Rail

Tafe Bank

Tafe Bank

199 Double Bank

199 Double Bank

Marquise

Marquise

Chapel St Ledge

Chapel St Ledge

Fairpark Bank

Fairpark Bank

Fairbank Rail

Fairbank Rail

Trinity collage

Trinity collage

kew 10

kew 10

Doncaster rAil

Doncaster rAil

Domain Rails

Domain Rails

Country Road

Country Road

The Moon

The Moon

Beatrice Bank

Beatrice Bank

457

457

Punt Rd 13

Punt Rd 13

ANZ Bank

ANZ Bank

437

437

Glasshouse Ledge

Glasshouse Ledge

Hisense Banks

Hisense Banks

Skoda

Skoda

310 wall rail

310 wall rail

Just some ledge

Just some ledge

Bulleen Banks

Bulleen Banks

Gallery Spot

Gallery Spot

Yellow Thing

Yellow Thing

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·