Skate spots near Coast Skate Shop

School Ledges

School Ledges

Seat Gap

Seat Gap

Stinky's

Stinky's

Butcher Bank

Butcher Bank

Eagles Wall

Eagles Wall

Mingara Drains

Mingara Drains

Tumbi 8

Tumbi 8

Jay Car Rail

Jay Car Rail

Wadalba Sevens

Wadalba Sevens

Kids HQ Gap

Kids HQ Gap

Wambie Rails

Wambie Rails

Anzac Ledges

Anzac Ledges

Roadside Upledge

Roadside Upledge

Avoca Mini

Avoca Mini

Blue Ledges

Blue Ledges

Froggies

Froggies

Kibble Park

Kibble Park

Kingy Drains

Kingy Drains

Kariong 6

Kariong 6

The Junkyard

The Junkyard

Avalon Ditch

Avalon Ditch

McGrath Ledge

McGrath Ledge

Kicker over pole

Kicker over pole

City Marble 9

City Marble 9

Thorn St Ledge

Thorn St Ledge

Hornsby out rail

Hornsby out rail

Sydney Rd Rail

Sydney Rd Rail

Genesis Bank

Genesis Bank

Woolies Bank

Woolies Bank

Rock Gap

Rock Gap

S-Rail

S-Rail

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Foxton Gap

Foxton Gap

Uni 5

Uni 5

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Metal Cap Ledge

Metal Cap Ledge

Snap Gap

Snap Gap

White 7

White 7

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Mac Path Gap

Mac Path Gap

Radio 6

Radio 6

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Brick 6

Brick 6

Planter Box 8

Planter Box 8

Minolta Ledge

Minolta Ledge

Riverside double

Riverside double

Clarke Lane Spot

Clarke Lane Spot

St Leonards 15

St Leonards 15

Wall Kink Rail

Wall Kink Rail

601 Double Set

601 Double Set

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Girls Pit

Girls Pit

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·