Skate spots near Strahan Skatepark

Moohan Kicker

Moohan Kicker

Wharf 2

Wharf 2

Swansea Jetty

Swansea Jetty

Foster Kink

Foster Kink

Bay Stairs

Bay Stairs

Charles St Bank

Charles St Bank

Bells Bowl

Bells Bowl

Winki Kicker

Winki Kicker

Smash Pipes

Smash Pipes

Blunt Ledge

Blunt Ledge

Grossmans Rail

Grossmans Rail

Torquay 2 Block

Torquay 2 Block

Rip View Rail

Rip View Rail

Bowlo Bank

Bowlo Bank

Coffey Ledges

Coffey Ledges

Harbour Rail

Harbour Rail

Fischer Ledge

Fischer Ledge

The Terrace Rail

The Terrace Rail

Grove Beach Bump

Grove Beach Bump

Aldebaran Ditch

Aldebaran Ditch

Lake Curbs

Lake Curbs

Centro

Centro

Footy Spot

Footy Spot

Netball Ledges

Netball Ledges

John Dory Rail

John Dory Rail

Discount Gap

Discount Gap

Pearcdale bowl

Pearcdale bowl

Warralily Curb

Warralily Curb

Birre Hubba

Birre Hubba

Leopold Ledge

Leopold Ledge

Tipgap

Tipgap

West Rest

West Rest

Uniting Rail

Uniting Rail

Sarah's Ledge

Sarah's Ledge

Library Benches

Library Benches

Supa Curb

Supa Curb

Netball Stairs

Netball Stairs

Waurn Bank

Waurn Bank

Cuthberts

Cuthberts

Pool Benches

Pool Benches

Deakin Rail

Deakin Rail

Coles Rail

Coles Rail

Colac Benches

Colac Benches

Tennis Kicker

Tennis Kicker

Yard Mini Ramp

Yard Mini Ramp

Red Rooter Bank

Red Rooter Bank

2 stair ledge

2 stair ledge

LC DIY

LC DIY

beaurepairs

beaurepairs

Alley Cats Curbs

Alley Cats Curbs

Port Banks

Port Banks

Chilswell Ledge

Chilswell Ledge

Meyers Stoop

Meyers Stoop

Hotel Wallie

Hotel Wallie

Malop St Ledges

Malop St Ledges

James St Ledge

James St Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·