Skate parks near St Kilda Skatepark

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Prahran

Prahran

SMC Indoor Mini

SMC Indoor Mini

Port Melbourne

Port Melbourne

Globe Bowl

Globe Bowl

Northbank

Northbank

Bentleigh East

Bentleigh East

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Spotswood Ramp

Spotswood Ramp

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Keilor East

Keilor East

Glen Waverley

Glen Waverley

Mordialloc Plaza

Mordialloc Plaza

Salt Water

Salt Water

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

Jacana Skatepark

Jacana Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·