Skate spots near Punt Rd 13

NAB Ledge

NAB Ledge

St Patricks

St Patricks

Flinders rail

Flinders rail

arts center

arts center

iMax gap

iMax gap

310 wall rail

310 wall rail

Library Bank

Library Bank

QV Ledge

QV Ledge

Red Thing

Red Thing

Otter St

Otter St

Country Road

Country Road

Swanston Out

Swanston Out

The Moon

The Moon

Yellow Thing

Yellow Thing

Punch Curb

Punch Curb

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

kew 10

kew 10

ANZ Bank

ANZ Bank

437

437

Union Ledge

Union Ledge

Crown Bench

Crown Bench

Aquarium Spot

Aquarium Spot

Neil St Rail

Neil St Rail

Batman Rail

Batman Rail

KJG Ledges

KJG Ledges

WTC Ledge

WTC Ledge

Batman Ledge

Batman Ledge

Maccas Ledge

Maccas Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·