Skate spots near Gladesville Bridge Banks

Mental Rail

Mental Rail

Blue Bar

Blue Bar

Ignatius Hubba

Ignatius Hubba

Balmain 11

Balmain 11

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

Fivedock Drains

Fivedock Drains

Snap Gap

Snap Gap

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Planter Box 8

Planter Box 8

Thommos Ledge

Thommos Ledge

St Leonards 15

St Leonards 15

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Girls Pit

Girls Pit

Ryde Rails

Ryde Rails

Rhodes Long 3

Rhodes Long 3

Ried Gap

Ried Gap

Waters Edge

Waters Edge

Lilly Pads

Lilly Pads

Dawes Point

Dawes Point

Greek St Slappy

Greek St Slappy

John Whitton

John Whitton

Rider Spot

Rider Spot

Sydney Theatre

Sydney Theatre

Genesis Rail

Genesis Rail

Hickson Gap

Hickson Gap

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·