Skate parks near Kalamunda Skatepark

Thornlie Perth

Thornlie Perth

Lathlain Paza

Lathlain Paza

Carlisle Plaza

Carlisle Plaza

Vic Park Bowl

Vic Park Bowl

Crimea Skatepark

Crimea Skatepark

Subiaco Bowl

Subiaco Bowl

Ellenbrook Bowl

Ellenbrook Bowl

Atwell Skatepark

Atwell Skatepark

Girrawheen Bowl

Girrawheen Bowl

Carine Skatepark

Carine Skatepark

Kwinana

Kwinana

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·