Skate spots near Dayboro Skatepark

Flinders Red

Flinders Red

Hale st

Hale st

Ascot

Ascot

5 block

5 block

Longland ledges

Longland ledges

Creek St

Creek St

Queens Stairs

Queens Stairs

Barry Kicker

Barry Kicker

South Bank Bath

South Bank Bath

Small Stair Jump

Small Stair Jump

Jump n Grind

Jump n Grind

Kangaroo Ledge

Kangaroo Ledge

Hazchem Ledge

Hazchem Ledge

Eagle Double

Eagle Double

Eagle Double

Eagle Double

Main St Ledge

Main St Ledge

Fith Rail

Fith Rail

Yellow Overrail

Yellow Overrail

PC 9 Rail

PC 9 Rail

Amart rail

Amart rail

Healthwood Rail

Healthwood Rail

Nazaren Ledge

Nazaren Ledge

Getta Out Rail

Getta Out Rail

Lighthouse Bank

Lighthouse Bank

Big Pineapple

Big Pineapple

Bean n Leaf

Bean n Leaf

Beenleigh DIY

Beenleigh DIY

Archers Rail

Archers Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·