Skate spots near Rushworth Skatepark

Bush Ledge

Bush Ledge

Faithful Bank

Faithful Bank

Avis Hip

Avis Hip

St Mary's ledges

St Mary's ledges

La trove UNi

La trove UNi

Park St Gap

Park St Gap

Industrial Bank

Industrial Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

Executive Bank

Executive Bank

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Melton Long Ledge

Melton Long Ledge

De Chene 10

De Chene 10

NMIT double set

NMIT double set

Preston DIY

Preston DIY

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

Caroline Thing

Caroline Thing

Heidelberg Banks

Heidelberg Banks

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Moreland Bank

Moreland Bank

Normandy Bank

Normandy Bank

Bulleen Banks

Bulleen Banks

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Ponds Bank

Ponds Bank

Beavers Rail

Beavers Rail

Grass Gap

Grass Gap

Hermans ledge

Hermans ledge

Wilson St Ledges

Wilson St Ledges

Northcote Ledges

Northcote Ledges

Cons Ditch

Cons Ditch

Furlong Bank

Furlong Bank

Blue Ledge

Blue Ledge

Tin Alley Rail

Tin Alley Rail

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Neil St Rail

Neil St Rail

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Backass Pipes

Backass Pipes

Neill St Gap

Neill St Gap

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

iMax gap

iMax gap

Medical Bar

Medical Bar

Bank Stairs

Bank Stairs

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·